separator separator
 

Zabezpečenie priebežného auditu a finálneho auditu účtovnej závierky spoločnosti pre rok 2021 - 2023

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 - 

druh služba


 

Názov zákazky: Geodetické práce špeciálne - sledovanie nosníkov

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služba

dátum: 09.09.2021


 

Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie športovej infraštruktúry Zimný štadión - Osadenie gumových podláh okolo hracích plôch haly A a haly B vrátane šatní a toaliet

Druh: práce

Zákazka zadávaná podľa §117

Dátum : 26.08.2021

 

Názov zákazky: „Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie športovej infraštruktúry – Krytá plaváreň“ - výmena parných generátorov

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovar, služba

dátum: 17.08.2021 

Názov zákazky: Revitalizácie a rekonštrukcie KP Štiavničky - výmena existujúceho osvetlenia v bazénovej hale za LED osvetlenie

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovar, služba

dátum: 26.05.2021