separator separator
 

Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A

 

Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A
 

Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A

zrušenie zadávania zákazky Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A

 

 

 

Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny – dokončenie