separator separator
 

Názov zákazky:

Výkon činnosti stavebného dozoru

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

dátum :16.10.2020

 

Názov zákazky: Vstup na terasu

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: stavebné práce

dátum: 10.09.2020


 

Názov zákazky: Rekonštrukcia rozvodne NN

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: práce

dátum: 04.06.2020


 

Názov zákazky:

Zásuvkové skrine pre plavecké preteky

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovary. služby

Dátum 28.05.2020


 

Názov zákazky:

Zásuvkové skrine pre plavecké preteky

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovary služby

Dátum: 10.03.2020