separator separator
 

Názov zákazky:  Vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – krytá plaváreň Štiavničky  - Elektronický systém obsluhy klienta a kontroly vstupu

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

dátum: 18.11.2020

 

 

 

 

Názov zákazky: Plavecké dráhy.

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovary

dátum: 02.11.2020


 

Názov zákazky: Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže - drobné stavebné práce v rámci „Revitalizácie a rekonštrukcie KP Štiavničky“

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: stavebné práce

dátum 29.10.2020


 

Názov zákazky:

Výkon činnosti stavebného dozoru

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

dátum :16.10.2020

 

Názov zákazky: Vstup na terasu

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: stavebné práce

dátum: 10.09.2020