separator

IPBB_web_banner

resized__150x209_banner_MBB_zm

Zimný štadión

zimnystadionbanskabystrica1

logo

bpm_logo_web


Online casino je to isté čo casino, ale všetky hry prebiehajú vo virtuálnom svete internetu. Žetóny sú tiež virtuálne a všetky prevody prebiehajú pomocou najrôznejších internetových platobných metód a prevodov. Online casino ponúka oproti casino online kamennému výhodu vo forme bonusov, čím znižuje svoju výhodu. V online casine tiež môžete skúšať rôzne výherné stratégie, ktoré by vám v kamennom casine nemuseli prejsť :)
separator
 

Názov zákazky: Výkon činnosti stavebného dozoru pre dielo Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

Dátum: 23.03.2022


 

Názov zákazky: „Služby súvisiace so správou informačných a komunikačných technológií KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY“

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služba

dátum: 17.02.2022


 

Názov zákazky: „Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie športovej infraštruktúry – Krytá plaváreň“ - Výmena záložného zdroja a rozšírenie trasy štruktúrovanej kabeláže pre pripojenie zálohovacieho servera

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovar, služba

dátum: 28.12.2021


 

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky„Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADIÓN.“

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117

Dátum 21.12.2021

 

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - „ Dodávka, montáž dávkovačov a náplní do dávkovačov -ZIMNÝ ŠTADIÓN“

Dátum 01.12.2021