separator separator
 

Názov zákazky: Rekonštrukcia rozvodne NN

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: práce

dátum: 04.06.2020


 

Názov zákazky:

Zásuvkové skrine pre plavecké preteky

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovary. služby

Dátum 28.05.2020


 

Názov zákazky:

Zásuvkové skrine pre plavecké preteky

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovary služby

Dátum: 10.03.2020


 

Názov zákazky:

Technický návrh ozvučenia Zimného štadióna Banská Bystrica

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

05.03.2020

 

Názov zákazky:

Plavecké dráhy

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovary

05.03.2020