separator separator
 

Výzva

„Zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre projekty v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia športovej infraštruktúry – Zimný štadión a Krytá plaváreň.“

Dátum: 20.11.2019

 

Služby súvisiace so správou informačných a komunikačných technológií KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY
 

Opravy a servis elektrických zariadení a revízií

elektrických inštalácií

                                               KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY

 

Dokončenie zázemia pod Severnou tribúnou – nábytkové vybavenie mládežníckych hráčskych šatní a priestorov trénerov


 

Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A