separator separator
 

Letné verejné korčuľovanie pokračuje na hlavnej hracej ploche  novinky + videopozvánka


Leto je v plnom prúde, ale keď si chcete zakorčuľovať, v Banskej Bystrici to nie je problém. Mestská spoločnosť MBB, a.s., ktorá vlastní Zimný štadión, pripravuje pre návštevníkov viaceré novinky.

Pokračovanie letnej korčuliarskej sezóny

Aktuálnou letnou novinkou je, že od 18. júla 2018 spoločnosť MBB, a.s. na 2,5 mesiaca presúva VEREJNÉ KORČUĽOVANIE z tréningovej haly „B“ do hlavnej haly ,,A“ a to v nezmenené dni, streda 17:30 – 19:00 hod., sobota 17:00 – 18:30 hod.

Vstupné ostáva rovnaké – dospelí a deti nad 15 rokov 2 €, ostatní + ZŤP 1 €.

Krátke medzisezónne hokejové obdobie prinesie aj niekoľko zmien

Komerčné priestory ponúkajúce občerstvenie a hokejové vybavenie prešli na základe požiadavky hokejového klubu HC´05 iClinic Banská Bystrica do jeho nájmu a tento bude naďalej v spolupráci z vlastnými podnájomníkmi zabezpečovať a zodpovedať za kvalitu ponúkaných služieb. Noví nájomcovia prevádzky aktuálne rekonštruujú.

Druhou novinkou je zmena v osobe prevádzkovateľa sauny, ktorá sa pre rovnako pre verejnosť sprístupní po vykonaní nevyhnutných rekonštrukčných prác.

Nutné opravy a údržba

Spoločnosť MBB, a.s. využila medzisezónnu prestávku na nevyhnutné opravy a údržbu. Tesne po skončení sezóny bola pre účely budúcich rekonštrukčných prác v hale ,,A“ posúdenástatika a aktuálny stav drevenej strešnej konštrukcie. Na základe odporúčaní boli následne vykonané nevyhnutné údržbové činnosti a prijaté opatrenia k ďalšej starostlivosti o strešné nosníky.

„V rámci ďalších nutných opráv sme popravovali hosťovské šatne, opravili výtlky a prepady na parkovisku, rozšírili sme prechod z parkoviska na nádvorie medzi halami a skrášlili vstup do tréningovej haly B,“

hovorí Ing. Dušan Argaláš, generálny riaditeľ MBB, a.s.

„Čo sa týka samotného vybavenia štadióna, tak tu bola umiestnená nová sieť do hľadiska pred tribúnou ,,B“, nastriekalo sa zábradlie na južnej tribúne, zakúpilo sa niekoľko nových boxov do šatní, dali sa vyrobiť nové kóje na hokejky v hosťovských šatniach, bola vykonaná údržba mantinelov, okopových líšt a plexiskiel. V dohľadnej dobe ešte prebehne kompletné vyčistenie klimatizácie vo všetkých šatniach,“

dodáva Argaláš.

V tréningovej hale ,,B“ dôjde počas obdobia bez ľadu k odstráneniu havarijného stavu strechy a celkovej výmene osvetlenia tak, aby už v októbri mohla naplno fungovať pre hokejistov, krasokorčuliarov aj širokú verejnosť.

Celkový rozsah výdavkov na nutné opravy a údržbu vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku cca 115 tisíc € bez vyššie spomínanej výmeny osvetlenia, ktorá je v procese verejného obstarávania s odhadovanou hodnotou zákazky v sume 60 tisíc €.

Viac informácií získate na www.zimnystadionbb.sk.

PRE   prehratie videa    KLIKNI TU !!!!!