separator separator
 

 

 

Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny – dokončenieKategória zákazky:   podlimitná zákazka - stavebné práce

Popis:                        predmetom zákazky je dokončenie prestavby severnej tribúny t. j. dostavba šatní v prízemí a
                                   príslušenstva vrátane VZT, ELI, ÚK a ZTI.

Dátum zverejnenia:  23.11.2018

 


Pre otvorenie             súťažných podkladov                             KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             prílohy č. 1 k PD                                      KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             prílohy č. 2A  Výkaz výmer                     KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             prílohy č. 2B Výkaz výmer VZT              KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             prílohy č. 2C Výkaz výmer VZT              KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             prílohy č. 2D Výkaz výmer VZT              KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             prílohy č.3 Zod                                         KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             prílohy č. 4 Návrh na plnenie kritéria     KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             prílohy č.5A jed-formulár                        KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             prílohy č.5B jed-formulár                        KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             prílohy č.6 Stavebné povolenie              KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             príloha č. 3 Zod doplnená PDF              KLIKNI TU !!!

                                  príloha č. 3 Zod doplnená DOC              KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             vysvetlenie SP č. 1                                  KLIKNI TU !!!


Pre otvorenie             zmena lehoty na predkladanie ponúk   KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             vysvetlenie SP č.2                                   KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             16.Príloha č.2A výkaz výmer opravený    KLIKNI TU  !!!

Pre otvorenie             17.Príloha č.2B výkaz výmer opravený    KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             15.Príloha č.1 Výpis                                 KLIKNI TU !!! 

Pre otvorenie             Vysvetlenie SP č.3                                   KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie             18. Príloha č.2A výkaz výmer opravený 2  KLIKNI TU  !!! 

Pre otvorenie             19. Príloha č.2C výkaz výmer opravený 2  KLIKNI TU  !!!