separator separator
 

Dokončenie zázemia pod Severnou tribúnou – nábytkové vybavenie mládežníckych hráčskych šatní a priestorov trénerovDokončenie zázemia pod Severnou tribúnou – nábytkové vybavenie mládežníckych hráčskych šatní a priestorov trénerov

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovary

Pre otvorenie   1. Výzva                                                         KLIKNI TU

Pre otvorenie   2. Príloha č.1 návrh ceny                                  KLIKNI TU

Pre otvorenie   3. Príloha č.2 formulár ponuky                          KLIKNI TU

Pre otvorenie   4. Príloha č.3 návrh MZP                                  KLIKNI TU

Pre otvorenie   5. Príloha č.4 technická špecifikácia                   KLIKNI TU