separator separator
 

Názov zákazky:

Výkon činnosti stavebného dozoru

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

dátum :16.10.2020


 

 

 

 

Pre otvorenie  Výzva                                          KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 1 Návrh ceny              KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 2 Formulár ponuky      KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 3  Návrh zmluvy          KLIKNI TU !!!