separator separator
 

Názov zákazky: Plavecké dráhy.

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovary

dátum: 02.11.2020Pre otvorenie  Výzva                                            KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 1 Návrh ceny                KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 2 Formulár ponuky       KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 3 Návrh MZP                KLIKNI TU !!!