separator separator
 
Názov zákazky:  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

dátum: 01.02.2021


Pre otvorenie  Výzva KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 1 Návrh ceny KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 2 Formulár ponuky KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 3 Mapový podklad KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 4 IGP KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 5 Návrh zmluvy KLIKNI TU !!!