separator separator
 

OZNAM – obmedzenie Zimného štadióna dňa 9.12.2016

 Mestská spoločnosť MBB a.s. ponúka na predaj nehnuteľnosť
 

Cenník prenájmu reklamných plôch MBB a.s.
 

Spoločnosť MBBa.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie

kúpnej zmluvy na predmet súťaže

 

Krytá plaváreň Štiavničky

ZMENY v prevádzkovaní od 05.09.2016