separator separator
 

Mestská spoločnosť MBB a.s. ponúka na predaj byt v Sásovej
 

Cenník prenájmu reklamných plôch MBB a.s.
 

Mestská spoločnosť MBB a.s. ponúka na predaj 3- izbový byt
 

Spoločnosť MBBa.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie

kúpnej zmluvy na predmet súťaže

 

Krytá plaváreň Štiavničky

ZMENY v prevádzkovaní od 05.09.2016