separator

 

resized__150x209_banner_MBB_zm

 Prezentácia parku Šalková

separator
 
Predaj 2ks 400 kVA transformátorov !!!
 

Akciová spoločnosť MBB a.s. ponúka do prenájmu objekt Strednej priemyselnej školy stavebnej na Skuteckého ul. č. 20.

 
Vyhlasovateľ vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.