separator

IPBB_web_banner

resized__150x209_banner_MBB_zm

 Prezentácia parku Šalková

separator
 
Vyhlasovateľ vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 
Vyhlasovateľ vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.