separator separator
 

Prenájom priestorov

Medicínsko - obchodné centrum - Rudohorská 27 - Banská Bystrica

 

Na základe odporúčania Krízového štábu mesta Banská Bystrica, z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19, spoločnosť MBB a.s. odo dňa 12.3.2020 až do odvolania ruší osobné vybavovanie stránok.

 

Na základe odporúčania Krízového štábu mesta Banská Bystrica, bude odo dňa 10.3.2020 Zimný štadión pre širokú verejnosť z dôvodu preventívnych opatrení proti zabráneniu šíreniu koronavírusu až do odvolania ZATVORENÝ.

 

Na základe odporúčania Krízového štábu mesta Banská Bystrica, bude odo dňa 10.3.2020 Krytá plaváreň Štiavničky pre širokú verejnosť z dôvodu preventívnych opatrení proti zabráneniu šírenia koronavírusu až do odvolania zatvorená.

 

Plaváreň Štiavničky

plán sanitačných dní na I. polrok 2020

sviatky 2020