separator separator
SÚBORY ZMLUVNÉ STRANY DÁTUM
Dodatok c.1 k Zmluve o reklame-05.05.
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-04.05
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-30.04
207-2020-Zmluva o najme NP-30.04.2020
204-2020-Zmluva o najme bytu-30.04.20
765-2018-Dohoda k Zmluve o servise-30
206-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-
Dodatok c.3 k Zmluve o najme NP-28.04
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-08.04
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-01.04
Dohoda o skonceni najmu NP-31.03.2020
Dodatok c.1 k zmluve o najme NP-31.03
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-31.03
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP c.2__
Dodatok k Najomnej zmluve-31.03.2020_
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-31.03
Dodatok c.3 k Zmluve o najme NP-31.03
dodatok c.2 k Zmluve o najme NP c.80-
051-2020-Zmluva o post.prav a povinno
171-2020-Zmluva o dielo-30.03.2020__C
dodatok c.2 k Zmluve o najme NP c.79-
172-2020-Zmluva o dielo-30.03.2020__P
115-2020-Zmluva o najme bytu-27.03.20
167-2020-Zmluva o najme NP-05.03.2020
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 ku Zmluve o najme NP-29.0
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dohoda o skonc.najmu-29.02.2020__Vojc
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.2 k Zmluve o najme NP-29.02
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP-29.02
57-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-2
138-2020-Zmluva o najme bytu-28.02.20
56-2020-Zmluva o najme bytu-28.02.202
107-2020-Zmluvao najme bytu-28.02.202
137-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-
58-2020-Zmluva o najme bytu-28.02.202
55-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-2
114-2020-Zmluva o najme bytu-26.02.20
111-2020-Zmluva o najme bytu-26.02.20
110-2020-Zmluva o najme bytu-26.02.20
121-2020-Zmluva o najme bytu-26.02.20
119-2020-Zmluva o najme bytu-26.02.20
105-2020-Zmluva o najme bytu-26.02.20
103-2020-Zmluva o najme bytu-26.02.20
113-2020-Zmluva o najme bytu-26.02.20
106-2020-Zmluva o najme bytu-26.02.20
528-2019-Kupna zmluva-25.02.2020__CEN
101-2020-Zmluva o najme bytu-24.02.20
100-2020-Zmluva o najme bytu-24.02.20
145-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-
146-2020-Zmluva o najme bytu-21.02.20
098-2020-Zmluva o najme bytu-19.02.20
099-2020-Zmluva o najme bytu-18.02.20
047-2020-Zmluva o najme bytu-17.02.20
097-2020-Zmluva o najme bytu-17.02.20
091-2020-Zmluva o najme bytu-17.02.20
094-2020-Zmluva o najme bytu-17.02.20
093-2020-Zmluva o najme bytu-17.02.20
090-2020-Zmluva o najme bytu-17.02.20
096-2020-Zmluva o najme bytu-17.02.20
095-2020-Zmluva o najme bytu-17.02.20
587-2019-Kupna zmluva-14.02.2020__ENS
089-2020-Kupna zmluva-12.02.2020__Ber
045-2020-Zmluva o najme bytu-12.02.20
046-2020-Zmluva o najme bytu-12.02.20
044-2020-Zmluva o najme bytu-12.02.20
042-2020-Zmluva o najme bytu-12.02.20
043-2020-Zmluva o najme bytu-12.02.20
088-2020-Dohoda o odpusteni dlhu-10.0
087-2020-Zmluva o najme GB-06.02.2020
086-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-
085-2020-Zmluva o najme NP-05.02.2020
070-2020-Zmluva o reklame-03.02.2020_
66-2020-Zmluva o najme bytu-31.01.202
73-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-3
72-2020-Zmluva o najme bytu-31.01.202
067-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-
74-2020-Zmluva o najme bytu-31.01.202
77-2020-Zmluva o najme bytu-31.01.202
62-2020-Zmluva o najme bytu-31.01.202
83-2020-Zmluva o najme gar.boxu-31.01
81-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-3
65-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-3
76-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-3
75-2020-Zmluva o najme GB-31.01.2020_
61-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-3
142-2020-Zmluva o najme bytu-31.01.20
82-2020-Zmluva o najme bytu-31.01.202
80-2020-Zmluva o najme GB-31.01.2020_
71-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-3
068-2020-Zmluva o najme bytu-31.01.20
84-2020-Zmluva o najme gar.boxu-31.01
141-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-
78-2020-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-3
79-2020-Zmluva o najme bytu-31.01.202
060-2020-Zmluva o buducej zmluve o zr
014-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
031-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
038-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
009-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
040-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
043-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
032-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
033-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
041-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
037-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
018-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
035-2022-Zmluva o najme bytu-27.01.20
039-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
059-2020-Zmluva o posk.dotacie-27.01.
011-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
036-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
027-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
028-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
030-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
029-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
012-2020-Zmluva o najme bytu-27.01.20
023-2020-Zmluva o najme bytu-22.01.20
025-2020-Zmluva o najme bytu-22.01.20
Dohoda o skonceni najmu GB-22.01.2020
024-2020-Zmluva najme bytu-22.01.2020
Dohoda o skonceni najmu bytu-22.01.20
026-2020-Zmluva o najme bytu-22.01.20
019-2020-Zmluva o najme bytu-20.1.202
022-2020-Zmluva o najme bytu-20.01.20
020-2020-Zmluva o najme bytu-20.01.20
021-2020-Zmluva o najme bytu-20.01.20
Dodatok c.1 k Ramcovej zmluve o najme
052-2020-Zmluva o dodavke vody z vere
015-2020-Zmluva o najme bytu-15.01.20
054-2020-Zmluva o najme NP-15.01.2020
006-2020-Zmluva o najme bytu-15.01.20
010-2020-Zmluva o najme bytu-15.01.20
017-2020-Zmluva o najme bytu-15.01.20
053-2020-Zmluva o najme NP-15.01.2020
004-2020-Zmluva o najme bytu-15.01.20
008-2020-Zmluva o najme bytu-15.01.20
016-2020-Zmluva o najme bytu-15.01.20
005-2020-Zmluva o najme bytu-15.01.20
007-2020-Zmluva o najme bytu-15.01.20
527-2019-Kupna zmluva-14.01.2020__TEC
069-2020-Zmluva o dielo-14.01.2020__S
048-2020-Zmluva o najme bytu-10.01.20
002-2020-Ramcova zmluva o najme plav.
049-2020-Zmluva o prenajme ladovej pl
050-2020-Zmluva o prenajme ladovej pl
001-2020-Zmluva o prevode vlastnictva
003-2020-Zmluva o najme bytu-08.01.20
MBB a.s - plav odd UMB
MBB a.s - SLSP a
MBB a.s - HC 05
MBB a.s - Nasa sanca
MBB a.s - Fizolova
MBB a.s - SURF POINT
MBB a.s - Nasa sanca
MBB a.s - Cavojska
MBB a.s - Uhliar
MBB a.s - FIN INN
MBB a.s - Daruj nadej
MBB a.s - EXPO4UM
MBB a.s - Slobodnikova
MBB a.s - Daruj nadej
MBB a.s - H2O Sport
MBB a.s - Daruj nadej
MBB a.s - REVITAS
MBB a.s - HC 05
MBB a.s - BBSK
MBB a.s - CREAT s
MBB a.s - HC 05
MBB a.s - PRO SOUND s
MBB a.s - Fizolova
MBB a.s - STAUART
MBB a.s - MUDr
MBB a.s - Mudr
MBB a.s - Cavojska
MBB a.s - PRAMAKO
MBB a.s - Fenax Pharma
MBB a.s - HARY S
MBB a.s - GYNPROSON
MBB a.s - Mudr
MBB a.s - MUDr
MBB a.s - GSM Centrum
MBB a.s - Petranova
MBB a.s - DENTISTOMA 2
MBB a.s - Slobodnikova
MBB a.s - RECON
MBB a.s - MUDr
MBB a.s - DAMAN
MBB a.s - PROFIS EU
MBB a.s - Kollarova
MBB a.s - MUDr
MBB a.s - ST ELEGANCE
MBB a.s - ROBICENTRM
MBB a.s - MUDr
MBB a.s - IMAFEX
MBB a.s - Vojcekova
MBB a.s - DENTISTOMA
MBB a.s - Kovac
MBB a.s - ZUZI
MBB a.s - PSYSOMED
MBB a.s - IBN SINNA
MBB a.s - STUART
MBB a.s - PEDIATMED
MBB a.s - Quynh Huu
MBB a.s - REVITAS
MBB a.s - Kompanikova
MBB a.s - PROFIL
MBB a.s - Kvet KUBISOVA
MBB a.s - Rysova
MBB a.s - Weisenpacher
MBB a.s - Zdechovan
MBB a.s - Vojtekova
MBB a.s - Weisenpacher
MBB a.s - Rysova
MBB a.s - Zdechovan
MBB a.s - Olah
MBB a.s - Zaslav
MBB a.s - Borsodiova
MBB a.s - Kotlar
MBB a.s - Dubska
MBB a.s - Olahova
MBB a.s - Brcakova
MBB a.s - Bartosova
MBB a.s - Puskova
MBB a.s - CENTAURY Plus
MBB a.s - Bohoova
MBB a.s - Polhosova
MBB a.s - Busovska
MBB a.s - Busovska
MBB a.s - Hricova
MBB a.s - Adamovicova
MBB a.s - Dinko
MBB a.s - Olah
MBB a.s - Buckova
MBB a.s - Horvathova
MBB a.s - Gazik
MBB a.s - Buckova
MBB a.s - Skala
MBB a.s - Zaslavova
MBB a.s - ENSTRA
MBB a.s - Berndorf b
MBB a.s - Pokosova
MBB a.s - Gabrisova
MBB a.s - Olah
MBB a.s - Kisikova
MBB a.s - Fizolova
MBB a.s - EEI
MBB a.s - Palkovic
MBB a.s - Poljak
MBB a.s - Poljak
MBB a.s - UMB BB plav
MBB a.s - Joachymova
MBB a.s - Istokovic
MBB a.s - Vondercik
MBB a.s - Stajer
MBB a.s - Istokovic
MBB a.s - Laciakova
MBB a.s - Kmet
MBB a.s - Mestanova
MBB a.s - Mestanova
MBB a.s - Joachymova
MBB a.s - Laciakova
MBB a.s - Istokovic
MBB a.s - Kmet
MBB a.s - Majercik
MBB a.s - Mestanova
MBB a.s - Majer
MBB a.s - Vondercik
MBB a.s - Stajer
MBB a.s - Mestanova
MBB a.s - Majercik
MBB a.s - Majer
MBB a.s - Majer
MBB a.s - STVS
MBB a.s - Zaslavova
MBB a.s - Puskova
MBB a.s - Sovcova
MBB a.s - Dubska
MBB a.s - Buckova
MBB a.s - Borsodiova
MBB a.s - Gabrisova
MBB a.s - Vojtekova
MBB a.s - Skala
MBB a.s - Bohoova
MBB a.s - Polhosova
MBB a.s - Zaslav
MBB a.s - Buckova
MBB a.s - Mesto BB
MBB a.s - Adamovicova
MBB a.s - Bartosova
MBB a.s - Dinko
MBB a.s - Zaslav
MBB a.s - Horvathova
MBB a.s - Brcakova
MBB a.s - Klimentova
MBB a.s - Dinkova
MBB a.s - Olahova
MBB a.s - Pacalaj
MBB a.s - Pokosova
MBB a.s - Pacalaj
MBB a.s - Eremiasova
MBB a.s - Zaslavova
MBB a.s - Buckova
MBB a.s - Bucko
MBB a.s - Skala
MBB a.s - VSC DUKLA BB
MBB a.s - SVPS a
MBB a.s - Fizolova
MBB a.s - HC 05 BB, oz
MBB a.s - Gazik
MBB a.s - Olah
MBB a.s - Kotlar
MBB a.s - HC 05 BB, a
MBB a.s - Kisikova
MBB a.s - Olah
MBB a.s - Kovacova
MBB a.s - Hricova
MBB a.s - Palocaj
MBB a.s - TECHNOTRAD
MBB a.s - STRABAG
MBB a.s - Mazgut
MBB a.s - VSC DUKLA
MBB a.s - Kraso ISKRA BB
MBB a.s - HK UMB BB
MBB a.s - Nogova
MBB a.s - Olah
05.05.2020
04.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
08.04.2020
01.04.2020
31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
30.03.2020
30.03.2020
30.03.2020
30.03.2020
30.03.2020
27.03.2020
05.03.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
25.02.2020
24.02.2020
24.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
19.02.2020
18.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
14.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
10.02.2020
06.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
03.02.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
28.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
20.01.2020
20.01.2020
20.01.2020
20.01.2020
20.01.2020
17.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
14.01.2020
14.01.2020
10.01.2020
10.01.2020
09.01.2020
09.01.2020
08.01.2020
08.01.2020
Počet súborov: 178 340.75 MB