separator separator
Industrial park Banská Bystrica
 

ÚČEL - polyfunkčný priestor s prevládajúcimi funkciami priemyslu, doplnenými aktivitami občianskej vybavenosti, služieb a zelene.

INVESTORI V INDUSTRIALNOM PARKU BANSKÁ BYSTRICA

1)       BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o., SR, Banská Bystrica

2)       MED - ART CENTRUM s.r.o., SR, Nitra

3)       MB TECH BB s.r.o., SR, Banská Bystrica

4)      TURANCAR s.r.o., SR, Nitra

5)      AS Trading s.r.o.,SR, Bratislava

6 )     Vladimír Lamper s.r.o.,SR, Banská Bystrica

7 )     Trendwood-twd - Ing. Igor Patráš,SR, Banská Bystrica

8 )     ROCK - Build s.r.o., SR, Banská Bystrica

9 )     EKO-M Slovakia s.r.o. /Detox, SR, Banská Bystrica

10 )   CPS - FURNI - FINISCH, SR, Tupá-Chorvatice

11 )   AUTOLAKOVŇA LB, s.r.o., SR, Banská Bystrica

12 )   Juraj Jágerský, SR, Kynceľová

13 )   Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,SR, Banská Bystrica

14 )   Industrial Innovation Group Europe s.r.o., SR, Banská BystricaPre viacej informácií klikni sem !!!