separator separator
 

Rekonštrukcia mestskej radnice umožní, aby sa trakt primátora dostal znovu do pôvodných priestorov, a však bude spĺňať požiadavky na: prijímací diplomatický protokol, bezpečnosť prítomných, komplexnosť služieb s možnosťou využitia zasadačky s príslušenstvom na sobášne účely a iné reprezentačné akcie.

 

Vstupná časť mestského hradu s vežou a Barbakanom je významnou kultúrnou pamiatkouako solitérny objekt v dnešnej podobe bez prepojenia s ostatnými objektmi. Tvorí uzatvorený komplex, ktorého hmota a dispozícia je výsledkom postupného narastania.Najstaršou časťou je severovýchodná veža vstupnej brány do hradu (pôvodne s prejazdom), ku ktorej bola pristavaná 3-podlažná stavba s prejazdom v úrovni prízemia a hradby barbakanu s novou vstupnou bránou s padacím mostom situovanom v juhozápadnom nároží. Objekt barbakanu tvoria dva pamiatkové objekty, ktoré sú navzájom prepojené a pôsobia ako jedna stavba a v tomto poňatí bola riešená aj ich rekonštrukcia. Objekt je v súčasnosti využívaný na kultúrno-spoločenské a obchodné účely.

 

- 13 garsóniek
- 37 jednoizbových bytov
- 10 dvojizbových bytov
- 4 trojizbové byty

 

- 2 garsónky

- 8 jednoizbových bytov

- 43 dvojizbových bytov, z toho 1 bezbariérový

- 20 trojizbových bytov, z toho 6 bezbariérových

- 14 štvorizbových bytov

- 5 päťizbových bytov

- 1 šesťizbový byt