separator separator
Nájomný bytový dom na Medenej ulici
 

- 2 garsónky

- 8 jednoizbových bytov

- 43 dvojizbových bytov, z toho 1 bezbariérový

- 20 trojizbových bytov, z toho 6 bezbariérových

- 14 štvorizbových bytov

- 5 päťizbových bytov

- 1 šesťizbový bytPostup žiadateľov o nájomný byt vo vlastníctve MBB a.s.:

- V PRÍPADE UVOĽNENÉHO NÁJOMNÉHO BYTU!

- Žiadosť' o nájomný byt - adresovaná na Mesto Banská Bystrica

- v spolupráci s ref. sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ je nutné dokladovať príjem domácnosti žiadateľa

- po súhlase s pridelením nájomného bytu zo strany Mesta Banská Bystrica spoločnosť MBB a.s. podpíše so žiadateľom:

Zmluvu o nájme bytu,

Zmluvu o finančnej zábezpeke.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na garážový box- KLIKNI TU !!!

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt- KLIKNI TU !!!

Potvrdenie o príjme nájomcu pre rok 2019 - opakované uzatvorenie NZ KLIKNI TU !!!