separator separator
Bytové domy
 

Gerlachovská 7-8-9

Horná 83

Horná 85

Horná 87

Hviezdoslavova 35-37

Hviezdoslavova 39-41

Hviezdoslavova 52

Kalinčiakova 2

Ľupčianska cesta 21

Mateja Bela 6

Moskovská 8-10-12

Nešporova 19-21

Partizánska 13

Podháj 51-53

Severná 5

Tulská 107-109-111

Uhlisko 14

Uhlisko 24-26

Viestova 1 a 3

Viestova 9 a 11

Za nožiarňou 15-17

Zelená 13

Zelená 17