separator

cer1_11zon


IPBB_web_banner

resized__150x209_banner_MBB_zm

Zimný štadión

ZS_Tipsport_arena_web_orez

stiavnickalogo1

bpm_logo_web


Online casino je to isté čo casino, ale všetky hry prebiehajú vo virtuálnom svete internetu. Žetóny sú tiež virtuálne a všetky prevody prebiehajú pomocou najrôznejších internetových platobných metód a prevodov. Online casino ponúka oproti casino online kamennému výhodu vo forme bonusov, čím znižuje svoju výhodu. V online casine tiež môžete skúšať rôzne výherné stratégie, ktoré by vám v kamennom casine nemuseli prejsť :)
separator
O spoločnosti
 

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.11.1999 a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. NZ 304/99 v zmysle § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.


Štatutárny orgán: predstavenstvo

Akcionár spoločnosti:

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26

Banská Bystrica 974 01

Predmet činnosti :

-    staviteľ

-    vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok     

-    vykonávanie bytových a občianskych stavieb     

-    vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb     

-    činnosť stavebného dozoru : pozemné stavby     

-  inžinierska činnosť v stavebníctve: * obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve, * vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, *    rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb     

-    kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti     

-    kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti     

-    sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby     

-    poskytovanie leasingových služieb     

-    faktoring     

-    forfaiting     

-    správa nehnuteľností     

-    reklamná a propagačná činnosť     

-    marketingová činnosť     

-    obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností     

-   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

-    prevádzkovanie verejných vodovodov - kategória II     

-    prevádzkovanie verejnej kanalizácie - kategória II     

-    prenájom bytov a nebytových priestorov     

-    prenájom a kúpa nehnuteľností     

-    vedenie účtovníctva     

-    správa bytového a nebytového fondu     

-    prevádzkovanie športových zariadení     

-    prípravné práce k realizácii stavby     

-    uskutočňovanie stavieb a ich zmien     

-    dokončovacie stabebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov     

-    čistiace a upratovacie služby     

-    administratívne služby     

-    prenájom hnuteľných vecí     

-    sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)     

MBB a.s. vrámci svojich činností :

● predáva pozemky a buduje infraštruktúru v Priemyselnom parku Šalková (Industrial park)

● vlastní, prenajíma a spravuje 187 bytov a 135 nebytových priestorov vo vlastných nájomných bytových domoch (Medená 1-11,Rudohorská 27, Královohoľská 20-22)

● vlastní a prenajíma objekty prestupného sociálneho bývania “ KOTVA” a 44 nájomnýchbytov na Internátnej 12

● vykonáva správu v 189 mestských nájomnýchbytoch (Šalgotariánska, Švermova, Krivánska, Podháj)

● vykonáva správu pre 672 bytov v bytových domoch na území mesta Banská Bystrica (SVB, priama správa)

● vlastní a prevádzkuje Krytú plaváreň Štiavničky v Banskej Bystrici

● vlastní a prevádzkuje Zimný štadión v Banskej Bystrici

● zrekonštruovala, vlastní a prenajíma Radnicu na Námestí SNP v Banskej Bystrici

● zrekonštruovala historickú budovu Barbakanu v Banskej Bystrici

● prenajíma reklamné plochy vo svojich objektoch