separator separator
Dozorná rada
 

Predseda dozornej rady:    Ing. Michal Škantár

Členovia dozornej rady:      Ing. Milan Lichý

                                               Mgr. Matúš Molitóris

                                               RNDr. Ladislav Topoľský

                                               Mgr. Vladimír Pirošík

                                               Pavol Bielik