separator separator
Dozorná rada
 

Predseda dozornej rady:    Ing. Michal Škantár

Členovia dozornej rady:      Ing. Igor Kašper

                                               Ing. Peter Pohančaník, PhD.

                                               Ing. Martin Turčan

                                               Ing. Martin Úradníček