separator separator
Rekonštrukcia Barbakanu
 

Vstupná časť mestského hradu s vežou a Barbakanom je významnou kultúrnou pamiatkouako solitérny objekt v dnešnej podobe bez prepojenia s ostatnými objektmi. Tvorí uzatvorený komplex, ktorého hmota a dispozícia je výsledkom postupného narastania.Najstaršou časťou je severovýchodná veža vstupnej brány do hradu (pôvodne s prejazdom), ku ktorej bola pristavaná 3-podlažná stavba s prejazdom v úrovni prízemia a hradby barbakanu s novou vstupnou bránou s padacím mostom situovanom v juhozápadnom nároží. Objekt barbakanu tvoria dva pamiatkové objekty, ktoré sú navzájom prepojené a pôsobia ako jedna stavba a v tomto poňatí bola riešená aj ich rekonštrukcia. Objekt je v súčasnosti využívaný na kultúrno-spoločenské a obchodné účely.