separator separator
 

Cenník služieb poskytovaných spoločnosťou MBB a.s.
 

Cenník prenájmu reklamných plôch MBB a.s.
 

Krytá plaváreň Štiavničky

ZMENY v prevádzkovaní od 05.09.2016

 

Zmena otváracích hodín pre verejnosť

 

Cenník prenájmu reklamných plôch v kliprámoch v objektoch

MBB a.s.

 

Spoplatnené parkovacie plochy patriace spoločnosti MBB a.s.