separator separator
 

Informačné video - Zimný štadión Banská Bystrica
 

Príďte sa okúpať na Plaváreň Štiavničky v Banskej Bystrici

VIDEO POZVÁNKA

 

Hľadáme pracovné sily
 

Cenník služieb poskytovaných spoločnosťou MBB a.s.
 

Cenník prenájmu reklamných plôch MBB a.s.
 

Krytá plaváreň Štiavničky

ZMENY v prevádzkovaní od 05.09.2016

 

Zmena otváracích hodín pre verejnosť

 

Spoplatnené parkovacie plochy patriace spoločnosti MBB a.s.