separator separator
 

Názov zákazky:

Plavecké dráhy

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovary

05.03.2020


 

Názov zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie športovej infraštruktúry – Zimný štadión v Banskej Bystrici

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

20.02.2020

 

Názov zákazky:

Montáž a dodávka štartových blokov

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: tovary

23.12.2019


 

Názov: Demolačné a stavebné práce

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: stavebné práce

Dátum: 17.12.2019


 

Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre časť "vzduchotechnika" pre objekt Zimný štadión hala "A" a tréningový štadión hala "B" Banská Bystrica

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

Dátum: 17.12.2019

 

Názov zákazky:

Štúdia realizovateľnosti Zimný štadión Banská Bystrica – revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie športovej infraštruktúry

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

Dátum 12.12.2019

 

Výzva

„Zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre projekty v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia športovej infraštruktúry – Zimný štadión a Krytá plaváreň.“

Dátum: 20.11.2019

 

Služby súvisiace so správou informačných a komunikačných technológií KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY
 

Opravy a servis elektrických zariadení a revízií

elektrických inštalácií

                                               KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY

 

Dokončenie zázemia pod Severnou tribúnou – nábytkové vybavenie mládežníckych hráčskych šatní a priestorov trénerov