separator separator
Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt