separator separator
Potvrdenie o príjme nájomcu alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti