separator separator
 

Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A


Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A

Kategória zákazky: zákazky z nízkou hodnotou - práce

Popis: predmetom zákazky je vykonanie statického zabezpečenia drevenej nosnej konštrukcie haly A Zimného štadióna

Dátum zverejnenia: 27.05.2019

 

Pre otvorenie prílohy  č.1 výzva                                                       KLIKNI TU !!!!!!

Pre otvorenie prílohy  č.1A výkaz výmer                                           KLIKNI TU !!!!!!

Pre otvorenie prílohy  č.1B výkaz výmer                                          KLIKNI TU !!!!!!

Pre otvorenie prílohy  č.1 A Návrh min zmluvných podmienok        KLIKNI TU !!!!!!

Pre otvorenie prílohy  č.3 PD                                                            KLIKNI TU !!!!!!