separator separator
 

Názov zákazky: Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže - drobné stavebné práce v rámci „Revitalizácie a rekonštrukcie KP Štiavničky“

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: stavebné práce

dátum 29.10.2020Pre otvorenie 1. VO -  Výzva Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže - drobné stavebné práce v rámci Revitalizácie a rekonštrukcie                        

Klikni TU !!!

Pre otvorenie 2. Príloha č.1 Vyrovnávacia nádrž 1. PP          

Klikni TU !!!