separator separator
 
Služby súvisiace so správou informačných a komunikačných technológií KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY

dátum 31.10.2019

Názov: Služby súvisiace so správou informačných a komunikačných technológií KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

1. Výzva : Služby súvisiace so správou informačných a komunikačných technológií KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY

pre otvorenie    KLIKNI TU !!!


2. Návrh zmluvy :  KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY

pre otvorenie    KLIKNI TU !!!


3. Príloha č.1 : Návrh cennik prác

pre otvorenie    KLIKNI TU !!!