separator separator
 
Názov zákazky:  Vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – krytá plaváreň Štiavničky  - Elektronický systém obsluhy klienta a kontroly vstupu

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

dátum: 18.11.2020

 

 

 


Pre otvorenie  Výzva KLIKNI TU !!!

Pre otvorenie  Príloha č. 1 požiadavky na funkčnú špecifikáciu pre elektronický systém obsluhy klienta a kontroly KLIKNI TU !!!