separator separator
Zmluvy od 03.11.2011 do 01.01.2012
 

0110112008MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210032009MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310362003MBBK - zmluva o náj.bytu

0310362003MBBK - zmluva o nájme bytu

5102002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

582002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210012010MBBR - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110062009MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110112002MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110262010MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

712002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110062003MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210072005MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

1062002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110152009MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210032007MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310192009MBBK - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210012007MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110052011MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210202005MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110032005MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

462002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110172008MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110122010MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110212010MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110262005MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310122007MBBK   dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110102010MBBM - Dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

SKMBT_C20311122809180

352011 - zmluva o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena

0210202006MBBR . dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

492002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

zmluva o zriadení vecného bremena

352011 - zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

342011 - nájomná zmluva

zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

2872002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

512002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

1042002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

1152002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

5042002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110272005MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

622002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

3562002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110162008MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210162004MBBR . dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210252005MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

5212002RSV - dodatok č. l2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110022011MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210222005MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210102011MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310142010MBBK - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

1232002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210262006MBBR - dodatok č. l k k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110112011MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310122008MBBK - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110022002MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210092003MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210252004MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110172007MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210072011MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

1282002RSV dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110122011MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110212010MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210042010MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310082010MBBK - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210062010MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210312011MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310012005MBBK - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

892002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310062006MBBK dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110322002MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

SKMBT_C20311121507260.pdf

Zmluva o dielo č. 30 2011 MBB Greško Bielostav-PPŠ

Zmluva o nájme bytu č. 011 012 2002 MBB-M

0210342005MBBR - zmluva o nájme bytu

0120172011- Zmluva o nájme nebyt. priestoru

00122011MBBG - dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebyt. priestoru

30 2011 - zmluva o dielo Greško-Bielostav - PPŠ

021 030 2010 MBB R zmluva o nájme bytu

0310372006MBBK - zmluva o nájme bytu

106201607 - zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

0310192011MBBK - zmluva o finannčnej zábezpeke

0310192011MBBK - zmluva o nájme bytu

0310222003MBBK - dohoda o zrušení zmluvy o nájme

0210302010MBBR - zmluva o nájme bytu

0310062008MBBK - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310042006MBBK - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310032010MBBK - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210702003MBBR - zmluva o nájme bytu

0210342005MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210252004MBBR - zmluva o nájme bytu

0210162007MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210082008MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210062009MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210062005MBBR - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110362006MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110102007MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110062011MBBM - dodatok č. l k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

5292002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

5202002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

5152002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

3972002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

3942002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

3912002RSV- dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

3572002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

3552002RSV - dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

142011 - mandátna zmluva

102011 - zmluva o nájme

042011-4904-05 - dodatok č. 2 zmluve o dielo

05M2011 - servisná zmluva

0310372006MBBK - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310092010MBBK - dodatok č. l k  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0310012011MBBK - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0211702003MBBR - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210312006MBBR - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210212005MBBR - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210172006MBBR - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210102011MBBR - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210102009MBBR - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210062007MBBR - dodatok č. l   k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210042010MBBR - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0210022007MBBR - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110192005MBBM - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110172009MBBM - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110152010MBBM - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110132004MBBM - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110082004MBBM- dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110072006MBBM - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110052009MBBM - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

0110012002MBBM - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

3752002RSV- dodatok č. 2  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

3602002RSV - dodatok č. 2  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

3502002RSV - dodatok č. l  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

1092002RSV - Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

1082002RSV - dodatok č. 2  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

762002RSV - dodatok č. l k  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

692002RSV - dodatok č. 2  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

542002RSV - dodatok č. 2  k zmluve o poskytnutí fin. zábezpeky

031 033 2005 MBB- K - zmluva o nájme bytu

0120232005MBBG - zmlua o nájme nebytového priestoru

0110152002MBBM - zmluva o nájme

0110022006MBBM - zmluva onájme bytu